Контакт

Черноморска мрежа на НПО
Варна 9000
п.к. 91, ул. „Д-р Л. Заменхоф“ 2, ет. 2
тел.: (052) 615 856
факс: (052) 602 047
еmail: bsnn@bsnn.org
www.bsnn.org

Бургаска aсоциация за eкологичен и селски туризъм
Бургас 8000
п.к. 109, Парк Езеро, Колеж по туризъм
тел./факс: (056) 817 060
еmail: chairman@baest-bulgaria.org
www.baest-bulgaria.org